1
Cua go chong chay la 1 trong nhung dong san pham cua go duoc tin dung va lua chon hang dau hien nay. Khong chi dac trung voi tinh chat ben bi, tuoi tho su dung lau dai, kha nang chong chay hieu qua ma loai cua nay con co gia thanh hop ly, phai chang.

Comments

Who Upvoted this Story

Latest Comments