1
Máy cọ chén bát hộ gia đình chia làm 3 loại: loại kiến thiết âm, loại tủ đứng độc lập và loại nhằm bàn. Cuối cùng năm 1950, công ty lớn đổi tên thành Whirlpool Corporation và xuất kho thị trường mẫu máy giặt cửa tự động đứng đầu bên dưới Brand Name Whirlpool. Tuy vậy, Bosch vẫn mang vị trí v

Comments

Who Upvoted this Story

Latest Comments